Erk Hayvanlarının Gücü: Şamanik Totem Hayvanlarıyla Çalışmak

Şamanik kültürlere ve çalışmalara olan ilginin fazlasıyla arttığı zamanlardayız: Şamanik yolculuklar, kayıp ruh parçalarının geri kazanılması, davul ritimleri, tütsüler, seremoniler, rüya kapanları, yerel müzikler… Bu ilgiyi insanların Doğa ile aralarındaki bağı farkında olarak ya da olmayarak onarma, şifalandırma çabalarının bir yolu olarak yorumlayabiliriz. Öz gayesi Doğa ile bir olmak, doğal dengeyi korumak olan inanç ve yaşam tarzlarını benimseyerek uygulamak elbette harika bir başlangıç, peki bunu kendimizle daha derin, hücrelerimize işleyen bir bağ kurarak, başka bir tabirle, daha biyolojik bir kökenden ilham alarak yapmamız mümkün mü? Elbette mümkün! 🙂

Bu yazıda Şamanik kültürlerin en önemli rehberlik ve ilham kaynaklarından biri olan ve biz insanlarla benzer yaşam fonksiyonlarına sahip olan Totem Hayvanlarından bahsedeceğiz; Doğa ile bağımızı biyolojik bir temelden ilham alarak, kendi bedenimizle ve fiziksel yaşamımızla ilişki kurarak nasıl onarabileceğimizi, onurlandırabileceğimizi keşfedeceğiz.

Temel bir giriş niteliği taşıyan bu yazıyı ilk olarak Totem Hayvanlarını ve Şamanik Totem Hayvanı çalışmalarını anlatmış olduğum bir atölye çalışmasına sunum metni hazırlarken oluşturdum.

Aşağıda paylaştığım müzik albümü, Güç Hayvanları adını taşıyor, okumanıza eşlik edebilir. Umarım okurken keyif ve ilham alırsınız.

Sonsuz sevgi ve şükranla,

~Deniz Tara

ŞAMANİZM ve ŞAMANLAR

Kozmosun ve Dünyamızın mükemmel bütünlüğünü ve dengesini hayatın her alanında bütüncül bir şekilde yaşamayı ve Doğa Ana’nın yolunda yürümeyi seçmiş olan kadim toplulukların inançlarını ve yaşam tarzlarını kapsayan Şamanizm, ismini hakikati işitene kadar taşları, ağaçları, nehirleri, çiçekleri ve hayvanları dinleyen, her şeyin bütünlüğünü ve dengesini korumakla görevli olan Şamanlardan, bu kadim toplulukların rehberlerinden alır.

Şamanlar doğuştan gelen ya da doğum sonrası binbir sınav sonrasında elde edilen yetenekler ve vasıflar sayesinde kozmik alemlere, alt ve üst dünyalara seyahat edebilirler. Bu özellikleri sayesinde topluluklarına sadece bir rehber olmaktan çok ötedirler: şifacı, doktor, psikolog, rahip, rehber, arabulucu, kanun uygulayıcısı ve takipçisi, kahin, manevi lider gibi pek çok rolü üstlenirler.

TOTEM HAYVANLARI

Şamanların ruhsal yolculuklarında, şifa çalışmalarında ve diğer pek çok ritüellerinde onlara yardımcı olan koruyucu ve yol gösterici ruh yoldaşlarıdır Totem Hayvanları. Çeşitli kültürlerde isimleri Erk Hayvanları, Güç Hayvanları,  Ruh Hayvanları, Nagualler, Nun Te Ku Ba (Ruhsal Okyanusun Yaşayan Güzellikleri) olarak da geçmektedir.

Şamanik öğretilere göre herkesin kendisine doğumdan itibaren yoldaşlık eden en az bir Totem Hayvanı vardır. Bu hayvanlar ruh ve enerji bedenlerimizle bağlantılı haldedirler ve bizlere kendi ruhsal güçlerinden, enerjilerinden ve karakteristik özelliklerinden bazı parçalar verirler. Yaşamlarımız boyunca pek çok Totem Hayvanı bizi ziyaret eder, kimisi kalıcı olur ve kendi Totem Hayvanı ekibimize katılır, kimisi ise dönemlik diyebileceğimiz sürelerde bizi belli başlı bir olayda korumak için gelir ve görevini tamamlayınca ayrılır. Bazıları da günlük mesajlar ve rehberlikler için bize gelirken, bazıları ise özel çalışmalarımız için bizzat çağırdığımız, ya da rüyalarımızda veya gerçek hayatta gördüğümüz tek seferlik mesaj ve rehberlik sunan hayvanlardır.

Sahip olduğumuz her Totem Hayvanı kendi gücümüzü artırır ve rehberliği ile bizi dünya üzerindeki yolculuğumuzda korur, böylece de üzüntü-hastalık-olumsuz enerjilerin bedenlerimize girmesini engeller. Bu durum bir travma ve benzer etkilerle ile beraber bozulduğunda çeşitli sıkıntılar yaşarız, buna ruh kaybı denir. Totem Hayvanlarının işlevlerini anlatırken buna değineceğim. 🙂

picture1

ÇEŞİTLİ ŞAMANİK KÜLTÜRLERDE TOTEM HAYVANLARI

Dünyanın hemen her yerinde kaynağı çeşitli kadim öğretiler olan, ama coğrafya, kültür, dönem, vb. şartlara göre şekillenerek kendine has bir inanç ve öğretiler bütününe dönüşen farklı Şamanik kültürler bulunmaktadır. Her kültürün kutsal saydığı Totem Hayvanları bulunmaktadır ve onlarla çoğu özünde aynı olan, çoğu ise kendilerine özel olan ritüellerde ve çalışmalarda bağ kurulmuştur.

Şimdi kadim kökenlerden başlayarak bu kültürlere ve en önemli totem hayvanlarına göz atalım. Bahsedilen Totem Hayvanlarının diğer kültürlerde de önemli bir yere sahip olabileceğini, ancak örnekleri az ve öz tutmak adına en önemli yere sahip oldukları kültürler içerisinde ele alındıklarını göz önünde bulundurun lütfen. 🙂

*

MU, ATLANTİS ve LEMURİA UYGARLIKLARI

Takip edilebilen en eski dönemlerinden beri bildiğimiz Dünya düzeninin öncesinde yer alan, Dünya’nın ataları olarak görülen bu uygarlıklarda totem hayvanları ile iletişim çok daha derin ve farklıydı. Genel bir kabul gören, ve bilimsel olarak izini sürmek mümkün olmasa da sezgisel ya da karmik hatıralara dayalı geribildirimlerle desteklenen görüşlere göre bu uygarlıklar hem maddi hem manevi imkan ve yetenekler bakımından ileri seviyedeydiler ve canlılar arasında telepatik iletişim ve türevleri oldukça basit yetilerdendi.

İnsanlar kendileriyle birlikte aynı doğayı paylaşan hayvanlarla doğrudan telepatik iletişim kurabiliyordu ve eş zamanlı olarak tezahür çalışmaları yapabiliyordu, bugün yunusların Atlantis uygarlığı çökerken sahip oldukları bilgileri korumak ve daha sonraki uygarlıklara aktarmak amacıyla insan formunu terkeden Atlantisliler olduğuna dair inancın kaynağı bu olabilir.

Bu Uygarlıklarda ayrıca bugün mitolojik yaratıklar olarak bilinen Ejderha (Dragon), Tekboynuz (Unicorn), Anka Kuşu (Phoenix) gibi  hayvanlar da bedenleri, enerjileri ve titreşimleriyle yer almaktaydı. Atlantis’te özellikle Yunus, Deniz Kaplumbağası, Balina ve günümüze ulaşmadan bedenlenmeyi terketmiş olan çeşitli okyanus hayvanları önemliydi ve onlara bazı görüşlere göre Nun Te Ku Ba, yani “Ruhsal Okyanusun Yaşayan Güzellikleri” denirdi.

Ejderha (Dragon) ilkel gücü, kudreti, tüm elementler üzerinde ustalaşmayı, güçlü bir korumayı temsil eder.

Tekboynuzlu At (Unicorn) masumiyeti, rüyaları gerçekleştirme yetisini, peri halkını, ve ruhsal şifayı temsil eder.

picture3

Anka Kuşu (Phoenix) ölüm ve yeniden doğum döngüsünün sonsuzluğunu, pes etmemeyi, “küllerinden yeniden doğmayı” temsil eder.

Yunus hayat nefesini, dengeyi, oyunculuğu, ilahi sevgiyi, sezgileri, neşeyi, sosyalliği ve affediciliği temsil eder.

Deniz Kaplumbağası Dünya Ana’nın sembollerinden biridir ve koşulsuz sevgiyi, her yerde “evinde” hissetmeyi temsil eder. Kabuğunun sırt kısmında bu kadim uygarlıkların özel işaretlerini taşıdığına inanılır.

Balina sonsuzluğu ve ölümsüzlüğü, telepati ve psişik yetenekleri, sonsuz bilgeliği temsil eder. Gezegenin tarihinin kaydını tuttuğuna inanılır.

***

GÜNEY AMERİKA: MAYA, İNKA, TOLTEK KÜLTÜRLERİ

Mayalar, İnkalar, Toltekler bu Şamanik kültür grubuna aittir. Şamanik temele sahip inançlarının, yaşam tarzlarının ve devirlerinin çok ilerisinde olan uygarlıklarının Atlantis’ten gelen bir başrahibenin öğretilerine dayandığına inanırlar. Bugün hâlâ sırları tam olarak çözülemeyen kristal kafatasları da Atlantis uygarlığı ile bağlantılarının olduğu görüşünü desteklemektedir. Bu kültürlerin inançlarında ve seremonilerinde Totem Hayvanları en önemli rehberlerinden biri olmanın yanı sıra, kimi zaman tanrılarının yeryüzündeki suretini de temsil ederlerdi, ayrıca öğretilerini ve takvimlerini inşa ettikleri tapınaklarında Doğa’nın da yardımını alarak fiziksel ve görsel olarak ifade etmelerini yardım ederlerdi.(ipucu: aynı zamanda devasa bir takvim olan, Chichen Itza’daki El Castillo piramidinin merdivenleri)

Jaguar, özellikle Kara Jaguar, gizli öğretilerin koruyucusu, astral seyahat rehberi, dişil enerjinin gizemlerine inisiyasyon gibi sembollere sahiptir.

Quetzal Kuşu, Mayaların kutsal kurtarıcılarından olan ve Tüylü Yılan olarak da bilinen Quetzalcoatl’ın, dünyayı terkettikten sonra onu temsilen gelen bir parçası olarak düşünülür. Maddi manevi zenginliğe giden yolda rehberlik eder.

***

KUZEY AMERİKA: KIZILDERİLİ KÜLTÜRLERİ

Buranın yerlileri, bugün “Kızılderililer” dediğimizde akla ilk gelenlerdir: Dakota, Sioux, Lakota kabileleri gibi. Her şeyin birbiri ile bağlantılı olduğu inançlarını ifade eden Mitakuye Oyasin” felsefesine sahiptirler. Günümüzde rağbet gören Şamanik çalışmalarda da genellikle onların kültürünün ve yaşam tarzının izleri hakimdir.

Kartal ruhsal yolculukta yükselmeyi, her şeyin üzerine çıkarak büyük resmi görmeyi, yücelmeyi, iç sesi dinlemeyi, yüksek benliği temsil eder.

Bufalo bereketi, yaratıcı enerjiyi, uyumu ve şükranı, hayatta güçlü bir şekilde kalmayı temsil eder. Kuzey Amerika yerlileri Bufalolar ile daima simbiyotik bir ilişki içinde olmuşlardır, hatta Bufalolar ovalarda özgür bir şekilde ve bolluk içerisinde dolaştığı sürece kabilelerinin ayakta kalacağına dair yaygın bir inançları vardır.

***

Fotoğraf: Anastasia Ivanova

TÜRK KÜLTÜRÜ

Türk Şamanizmi, köklerinden günümüze kadar temel niteliklerini koruyarak gelebilen ender kültürlerdendir. Bugün Altay ve Sibirya bölgelerinde hâlâ eski yolları yürüyen, Şamanik yaşam tarzını bozmadan devam ettiren Türkler vardır. Oğuz Kaan, Ergenekon gibi Eski Türk destanlarında, Türklerin en önemli Totem Hayvanları aktif rol oynamaktadır, hatta günümüzde Türk milliyetçiliğinin ideolojik simgelerinden biri yine bir totem hayvanına atıfta bulunmaktadır.

Kurt liderliği, yol göstericiliği,  sadakati, zekayı, arkadaşlığı, iletişimi, cömertliği temsil eder. Türk kültüründe, Türklere rehberlik ederek onları demir dağdan çıkardığına, ayrıca Oğuz Kaan’ı beslediğine inanılır.

At Türk kültüründe “Türklerin kanadı” olarak adlandırılır. Özgürlüğü, kuvveti, blokajlardan ve sınırlardan kurtulmayı, yeni maceralara atılmak için cesareti temsil eder.

***

KELT KÜLTÜRÜ

Kuzey Avrupa’nın pek çok yerinde yaşamış olan Keltler, özellikle İrlanda ve İngiltere’nin Kuzeyindeki Galler Yöresini mesken tutmuşlardır, İrlandalıların kadim ataları olarak bilinirler. Kelt inancında Doğa ile birlik esastır, bunu da Druid rahipleri ve bugün genellikle Cadı olarak tanımlanan Eski Yol rahibeleri yaşatmıştır. Bu kültürde hayvanlar Kelt Tanrı ve Tanrıçalarının yoldaşları ve elçileri olarak önemli bir fonksiyona sahiplerdir, çoğunlukla onlarla birlikte resmedilirler, çeşitli seremoni ve ritüel objelerinde görsel olarak yer alırlar.

Baykuş derin bilgeliği ve sezgisel bilişi temsil eder. Gece avcısı olan bu kuş, karanlıkta hislerle ve sezgilerle yol alma kabiliyeti verir. Gizli olanı farketme ve görünenin ardını görme yeteneğini temsil eder.

Geyik sevgiyi, lütufu, güzelliği, doğurganlığı, kıvrak hareket kabiliyetini, iyiliği, sezgisel farkındalığı, ruhsallığı temsil eder.

***

ANTİK MISIR KÜLTÜRÜ

Antik Mısır uygarlığı, coğrafi yapısı sebebiyle dış kültürlerle çok fazla alışverişte bulunulmamış olan, daha rafine ve kendine özgü öğreti uygulamalarına sahiptir, yine Atlantis gibi kadim uygarlıklara uzanan köklere sahip olduğu görüşü hakimdir. İnanç sistemlerinin temelini oluşturan Tanrılar ve Tanrıçalar çoğunlukla hayvan başlı olarak resmedilmişlerdir. Örn. Hathor ~ İnek, Bast ~ Kedi

Yılan derin şifayı, ezoterik bilgilerin aktarımını, Şamanik çağrıyı, dönüşümü ve yeniden doğmayı temsil eder.

Kedi bağımsızlığı, sabrı, doğru yer ve zamanda hareket etme bilgeliğini, içten dışa şifa aktarımını, merakı ve bilinmeyen dünyaları bilme yeteneğini temsil eder.

Scarab böceği Kozmik Evrenin rehberidir, sonsuzluğun kendisinin  ve yaşam döngüsünün sembolüdür.

TOTEM HAYVANLARININ FONKSİYONLARI

Totem Hayvanları başta Şamanik öğretiler ışığında gerçekleştirdiğimiz yolculuklara, ritüellere ve çalışmalara rehberlik ve koruyuculuk sunmak üzere, hayatımızın her alanını bütünsel bir idrak yeteneği ile kavramamıza, ruhsal yolculuğumuzda kendimizi bularak hızla gelişmemize, kendimizi korumayı ve bütünleştirmeyi öğrenmemize, önyargı gibi her türlü sınırlayıcı düşünceden kurtulmamıza, kendimizi şifalandırmamıza, travmalarımızı sağaltmamıza, başarı ve kuvvet gibi isteklerimizde motive olmamıza ve cesaret bulmamıza yardımcı olurlar. Verdikleri mesajlar duruma göre uyarı, olumlama, cevap, rehberlik, destek gibi fonksiyonlar üstlenir.

Bize güç veren ve bütünlüğümüzü koruyan, şifalandıran Totem Hayvanlarımızla iletişimimiz sekteye uğradığında, ya da bir travma ile bedenler arası bütünlüğümüzü kaybetmemize yol açacak kadar dengeden düştüğümüzde, hastalanırız ya da çeşitli rahatsızlıklar yaşarız, mutsuz oluruz. Bizimle beraber totem hayvanımız da zayıflayabilir, hastalanabilir, görülerimizde ya da meditasyonlarımızda bize bu şekilde görünerek bir nevi uyarı mesajı verebilir. Bu durumlar Şamanik öğretilerde “Ruh Kaybı” olarak adlandırılır, bir bütünlüğe sahip olan ruhumuz yaşanan travma nedeniyle, bir parçasını kaybeder ve onu temsil eden, korumaya çalışan totem hayvanı da bizden kopan parça ile beraber yakınımızdan ayrılır ya da bilinçaltımızın derinliklerinde kaybolur. Şamanik şifanın en temel tekniği kaybolan bu ruh parçasını geri getirerek bütünlüğü sağlamak üzerine kuruludur.

TOTEM HAYVANLARI ile NASIL ÇALIŞILIR?

Totem Hayvanları ile çalışmanın temel prensibi Şamanik öğretilere uygun olacak şekilde Şaman vasfını taşıyan bir mentör, rehber eşliğinde disiplinli meditasyonlara ve ritüellere başlamaktır.

Kendi Totem Hayvanınızı keşfetmek için meditasyon yapabilir, onu rüyalarınıza çağırabilir, özel bir durum veya önemli bir görüşme için temsil ettiği değerlere uygun olarak seçeceğiniz bir totem hayvanını enerjisiyle yanınızda bulunarak size güç ve destek vermesi için çağırabilir, dua ederek bu hayvanın enerjisi ile kutsanmayı dileyebilirsiniz.

Günümüz hayatında da enerjilerini insanlardan esirgemeyen Totem Hayvanları karşımıza aniden çıkan hayvanlarla, belki bir resimle ya da markette, internette, herhangi bir yerde gözümüzün çarptığı veya bize hediye olarak gelen çeşitli objeler ya da peluş vb. oyuncaklarla rehberlik sunmaya devam ederler.

TOTEM HAYVANLARI ile ÇALIŞMAK BİZE NELER KATAR?

Dünyaya gelmeden önce hayatımıza dair temel dersleri, deneyimleri, bunları birlikte yaşayacağımız insanları seçiyoruz, yani bir çerçeve oluşturuyoruz ve bu çerçeve içinde her şey seçimlerimizle ve tepkilerimizle şekilleniyor. Dünyaya geldiğimiz andan itibaren, “an”da yaşayan bilincimiz bunları hatırlamıyor, ama karanlık yönleri Bilinçaltı, aydınlık yönleri ise Yüksek Bilinç depoluyor. Bilinçlerimiz arasındaki bağlantıyı sağlayarak bilgi akışını başlatmak ise bize düşüyor.

Yaratıcı ve Kozmos hiçbir zaman acımasız değil, ortak bilinçten insanların hatırlayarak çekip çıkardığı ve binbir gizemle koruduğu ezoterik öğretiler sayesinde bilinçlerimiz arasında bağlantılar kurarak önceden çizdiğimiz bu çerçeveyi bir harita gibi okumamız, yön bulmamız mümkün. Bu öğretilerden en önemlileri Astroloji, Numeroloji, Tarot gibi metodik uygulamalara sahip olanlar ile Akaşik Kayıt Erişimi, Şamanik Ritüeller ile Totem Hayvanları, Totem Bitkileri, Totem Taşları gibi inanç ve yaşam biçimi şeklinde seyrederek iç görü ve mesaj almaya ağırlık verenlerdir.

Zaman zaman aniden bir şeylerin farkına varmamız, rüyalarda mesajlar almamız ya da karşılaştığımız bir insanı çok eskiden tanıyormuş gibi hissetmemiz bu bilinçler arası etkileşimin sinyali gibidir. Bu sinyaller bilinçli çalışmalarla artırılabilir, daha nitelikli ve net hâle getirilebilir.

Ana konumuzla bağdaştıracak olursak, Şamanik Totem Hayvanları ile çalışmaya başlamak öz yapınıza dair bilgiler vermekle beraber ruhsal-bedensel-duygusal-zihinsel bütün katmanlarınıza dair içgörüler kazanmanızı ve Totem Hayvanınızın rehberliğini bütünsel olarak hayatınıza geçirmenizi sağlar. Bazı fobileriniz veya fobi sayılmamakla beraber yaşam kalitenizi etkileyen korkularınız ya da  bazı kavramlara duyduğunuz aşırı ilgi anlam kazanır. Bu kapıdan geçtiğiniz anda hiçbir şey eskisi gibi olmaz, dünyayı daha canlı renklerle, daha sahici tatlarla ve daha çarpıcı seslerle algılamaya başlarsınız. Ne de olsa beden katmanınızın en temel noktasından başlıyorsunuz. 🙂 Buradan diğer kapılara, diğer boyutlara ulaşmak da çok kolaydır. Öyle ki, eğer o bilgiyi alma seviyesine geldiyseniz, ruhsal bağınız bulunan Totem Hayvanlarınız geçmiş yaşamlarınıza dair de ipuçları verebilir.

Yazıyı sonlandırırken, sizlerle Totem hayvanlarımız ile çalışmanın ve kayıp ruh parçalarımızı geri kazanmanın nasıl bir şifalandırıcı ve bütünleştirici etkiye sahip olduğunu oldukça öz bir şekilde anlatan bir kısa film paylaşmak istiyorum. Whole, kelime olarak “Tam, bütün, yarasız beresiz, sağlığı yerinde” anlamını taşır.

Sevgilisi Michael’in onu terketmesi üzerine yaşadığı travmanın üstesinden gelemeyen Mira’nın içinde bir boşluk oluşmuştur. Bir akşam arkadaşı Ingeborg’un teşviki ve biraz da(!) zorlaması ile bir parti düzenlendiğini sandıkları bir eve giderler, ama orada onları Baykuş görünümündeki Powell adlı şaman karşılar. Baykuş Şamanın verdiği çayı içerek bir delikten aşağı atlayan ve kendi alt dünyasına inen Mira, bir ornitorengin rehberliği ile travması ile yüzleşeceği bir alana gider. Orada karşılaştığı panter ona ve ornitorenge zarar vermeye çalışır, eski sevgilisini çağırması üzerine sonradan duruma dahil olan yılan ise içindeki boşluktan geçerek panterin yanına gider ve panter de yılanın peşinden gider. En sonunda Mira totem hayvanının ornitorenk olduğunu anlar, totem hayvanını kucaklar ve kayıp ruh parçasını geri kazanarak içindeki boşluğu doldurur. Dahası, arkadaşı Ingeborg’un Michael ile sevgili olduklarına dair sezgisel bir içgörü alır ve bunu şamanik yolculuğu sona erdiğinde Ingeborg ile yaşadığı yüzleşmede ortaya çıkarır.

Keyifli izlemeler! 🙂

Kaynaklar ve Açıklamalar

* Yazı ve anlatım tamamen bana aittir, aktardığım bilgiler yıllardır süren araştırmalarım ve okumalarımdan öğrendiklerimle kişisel deneyimlerimin harmanlanmasıyla bir araya getirilmiştir.

* Görseller internetten alınmıştır.

* Hem de bu yazıyı oluşturmada faydalandığım kaynakları, hem de genel olarak Şamanik öğretilere ve Totem Hayvanlarına dair bilgiler bulabileceğiniz kaynakları aşağıya listeliyorum. Divinasyon teknikleri, kitaplar, internet siteleri, hepsi bir arada, büyük bölümü İngilizce. Başta Totem Hayvanı çalışmaları olmak üzere, Şamanik kültürleri ve çalışmaları anlamak, kültürel bilgi kazanmak ve daha detaylı okumalar yapmak ve çalışmalarınıza rehberlik almak için faydalanabilirsiniz:

 • Druid Animal Oracle Cards, Philip & Stephanie Car-Gomm
 • Medicine Cards, Jamie Sams & David Carson
 • Messages From Your Animal Spirit Guides Oracle Cards, Steven D. Farmer
 • Power Animal Oracle Cards, Steven D. Farmer
 • Animal Totem Tarot, Leeza Robertson
 • Animal Speak, Ted Andrews
 • Animal Wise, Ted Andrews
 • Earth Magic, Steven D. Farmer
 • Animal Spirit Guides, Steven D. Farmer
 • Power Animals, Steven D. Farmer
 • The Four-Fold Way, Angeles Arrien
 • Soul Retrieval, Sandra Ingerman
 • Walking in Light, Sandra Ingerman
 • Speaking With Nature, Sandra Ingerman
 • Welcome Home: Following Your Soul’s Journey Home, Sandra Ingerman
 • The Shaman’s Toolkit, Sandra Ingerman
 • Awakening to the Spirit World (Ruhsal Dünyaya Uyanış), Sandra Ingerman
 • Shamanic Journeying-A Beginner’s Guide (Şamanik Yolculuk), Sandra Ingerman
 • The Way of the Shaman (Şaman’ın Yolu), Michael Harner
 • Şamanik Şifa, Michael Harner
 • Cave and the Cosmos (Mağara ve Kozmos), Michael Harner
 • Şamanizm, Mircea Eliade
 • Shaman, Healer, Sage, Alberto Villoldo
 • The Four Insights, Alberto Villoldo
 • One Spirit Medicine, Alberto Villoldo
 • Şamanizmde Kutsal Rehberler: Nagual Sembolizmi, Ayşe Nilgün Arıt
 • Kutsal Maya İnancı, Ayşe Nilgün Arıt
 • Şamanın Kozmik Dünyası, Ayşe Nilgün Arıt
 • Şamanların Erk Hayvanları, Sherry Firedancer & Gary Buffalo (Türkçe çevirisi bulunduğu için ekliyorum, bilgi açısından maalesef oldukça vasat)
 • Cherokee Astrology, Raven Hail
 • Shamanic Mysteries of Egypt, Nicki Scully & Linda Star Wolf
 • Spirit & Dream Animals: Decipher Their Messages, Discover Your Totem, Richard Webster
 • The Norse Shaman: Ancient Spiritual Practices of the Northern Tradition, Evelyn Rysdyk
 • The Path of Druidry: Walking the Ancient Green Way, Penny Billington
 • The Druidry Handbook: Spiritual Practice Rooted in the Living Earth, John Michael Greer & Philip Car-Gomm
 • Tarihte ve Bugün Şamanizm, Abdülkadir İnan
 • Türk Mitolojisi I-II, Bahaeddin Ögel
 • Power Animals
 • Animal Spirit Guides
 • Shamanism – Working With Animal Spirits
 • Ultimate Guide to Spirit Animals, Power Animals & Totems
 • Spirit Lodge Totem Library Forum

Trackbacks

 1. […] Şamanik kültürlerin Totem Hayvanlarını tanıtmıştım. Yazıyı henüz okumadıysanız buraya tıklayarak […]

 2. […] Şamanik kültürlerin Totem Hayvanlarını tanıtmıştım. Yazıyı henüz okumadıysanız buraya tıklayarak […]

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s