Erk Hayvanlarının Rehberliği: Şamanik Totem Hayvanlarıyla Tanışmak

Şamanik Totem Hayvanlarının dünyasına tekrar hoşgeldiniz! 🙂

Bir önceki yazıda Totem~Erk hayvanlarının genel özellikleri ve onlarla Şamanik pratikler eşliğinde birlikte çalışmanın bizlere ne gibi katkıları olabileceğinden bahsetmiş, belli başlı Şamanik kültürlerin Totem Hayvanlarını tanıtmıştım. Yazıyı henüz okumadıysanız buraya tıklayarak okuyabilirsiniz.

Bu yazıda Totem Hayvanlarının eşsiz rehberliklerini nasıl sunduklarını ve rehberliklerine göre belli başlı türlerini, bizlerle nasıl iletişim ve etkileşim kurduklarını ve kendimizi tanımamıza, ifade etmemize ve gerçekleştirmemize nasıl yardımcı olabileceklerini genel hatlarıyla anlatacağım. Okurken keyif ve ilham almanızı diliyorum.

Sonsuz sevgi ve şükranla,

~ Tara Deniz

animal-helpers

Fiziksel alemde bir arada yaşayan insanlar, bitkiler ve hayvanlar ruhsal alemde de bir arada var olmaktadır. Ruhsal alemde insanlarla bir arada olan her türlü varlık “ruhsal rehber” olarak anılmaktadır. Ruhsal rehberler, biz insanları hayat yolculuğumuzda korur, eğitir, şifalandırır, bizlere yardım eder ve ilham verirler. Şamanik öğretilerde hayvan rehberlerimiz Totem Hayvanı, Güç Hayvanı ya da Erk Hayvanı olarak adlanırılır. Totem hayvanları, Şamanik öğretiler kapsamında çalışanlara yolculuklarında ve görevlerinde yardım ederler, rehberlik sunarlar, onlarla beraber yolculuklara katılırlar. Totem hayvanları, rehberlikleri ve bilgelikleri nedeniyle saygı görürler.

Totem Hayvanları sadece Şamanik yolculuklarda yoldaşımız olmazlar. Rehberliklerini ve bilgeliklerini bu dünyadaki fiziksel bedenlerindeyken de sunmaya devam ederler. Bunun en çarpıcı örneğini Standing Rock’ta atalarına ait topraklara Kuzey Dakota boru hattının döşenmesine karşı sessiz ve barışçıl protestolarını gerçekleştirirken her türlü şiddete maruz kalan su koruyucularının yakınına bir anda çıkıp gelen vahşi Buffalo sürüsü gösterdi. Günler boyunca Tatanka’ya, yani Buffalo nesline dua ederek desteklerini isteyen yerli halkın çağrısına gelen yanıt onca gerginliğin arasında bile coşkuyla ve sevinç çığlıklarıyla karşılandı. Destek sunmaya gelen tek vahşi hayvan Buffalo değildi, bir Kartal da benzer şekilde su koruyucularını ziyaret etmiş hatta kendisine dokunulmasına izin vermişti.

Totem~Erk Hayvanları,

Gölge Totem~Erk Hayvanları, Rehber Hayvanlar

Özellikleri ve Farkları

Pek çok insan rüyasında ya da meditasyon sırasında gördüğü bir hayvanın Totem~Erk hayvanı olduğunu düşünür, ya da olup olmadığını merak eder. Hayvanın ziyaretini ve içerdiği rehberliği yorumlarken, dolayısıyla türünü tespit ederken dikkat edilmesi gereken bazı noktalara değinmeden önce, aralarında belirgin farklar bulunan hayvan türlerini anlatmak istiyorum. 🙂

Totem~Erk Hayvanlarımız

Yaşam yolculuğumuz boyunca bize eşlik eden hayvanlardır. Doğduğumuz andan itibaren, ruhsal boyutta bağ kurmuş olduğumuz ve karşılıklı olarak birbirimizi seçtiğimiz en az bir hayvanla birlikte yol almaya başlarız, bu hayvan bizim ana Totem~Erk hayvanımız olarak adlandırılır. Şamanik öğretilere göre en fazla 9 ila 13 arasında Totem~Erk hayvanımız olabilir, bu hayvanlar bir arada Totem~Erk Çemberimizi oluştururlar. Bu çemberden bir sonraki yazıda genel hatları ile bahsedeceğim.

Birden fazla yoldaş hayvanımızı keşfetmemiz durumunda, mutlaka bir tanesi Ana/Temel Totem~Erk hayvanımız olarak öne çıkar. Hayat yolcululuğumuzdaki büyük dönüşümlerde ve dönüm noktalarında etkin rehberlik rolüne sahip olan Totem~Erk hayvanlarımızın tam da bu anlarda ihtiyaç duyduğumuz sevgiyi, enerjiyi, rehberliği, desteği verdiği bilinir. Böyle durumlarda bazen Ana Totem~Erk hayvanımız olarak öne çıkan hayvan geçici veya kalıcı olarak değişebilir.

Bu hayvanlar ruhsal ve kişisel karakterimizin, huylarımızın, yapımızın birer parçasını temsil ederler, bu nedenle kendimizi daha yakından tanımamıza, ifade etmemize ve potansiyellerimizi gerçekleştirmemize yardımcı olurlar. Ayrıca onlarla pek çok yönden bütünleşmiş hissederiz, hatta fiziksel ve/veya karakteristik bazı özelliklerimiz de benzerlik gösterebilmektedir.

Onlar her zaman bizimledirler ve genellikle her zaman ilgimizi çeken, yakın hissettiğimiz, nedensizce çok sevdiğimiz hayvanlardır. Evimizde bir obje ya da biblo olarak mutlaka bulunan, canlı olarak veya bir resimde, fotoğrafta, belgeselde karşılaştığımızda gözlerimizi alamadığımız, üzerinde baskısı bulunan giyeceklere veya defterlere mutlaka sahip olmak istediğimiz bir hayvan yüksek ihtimalle Totem~Erk hayvanımız olduğu için bu yoğun bağlantıyı kuruyor olabiliriz.

*

“Totem~Erk hayvanlarınız sizi seçer, siz seçmezsiniz” diye genel bir görüş var. Evet, şu an yaşamakta olduğumuz bedenin içerisindeyken, bu yazıyı okurken geçirdiğimiz zaman ve olduğumuz kişi açısından bu bir bakıma doğru. Bu görüş ile asıl anlatılmak istenen şey görkemli görüntüsü, gücü, ya da bize sevimli gelmesi, totem hayvanımız olmasını istememiz/dilememiz gibi faktörlerin etkisiyle Totem~Erk hayvan(lar)ımızı belirleyemeyecek olmamız. Yoksa ben de çok isterdim Totem~Erk Çemberimde bir Tucan kuşunun olmasını, ama yok, ve bu ne beni ne de o güzelim hayvanı olduğundan daha az kılar. 🙂

Sözün özü, şu an içinde bulunduğu hayatı yaşamakta olan bizler, Totem~Erk hayvanlarımızı seçemeyiz evet, ama dünyaya gelmeden önce biz de bu seçime katkıda bulunduk. Yukarıda bahsettiğim karşılıklı seçim olgusu bundan ibaret. Bazı Totem~Erk hayvanları yaşamlarımız boyunca bizimle yoldaşlık ederler, bazıları bir veya birkaç yaşamımız boyunca bizimle yoldaşlık ederler. Ruhsal ve karmik özelliklerimiz, seçtiğimiz deneyimler bazı Totem~Erk hayvanlarımızı da seçmemize vesile olur, ruhsal boyuttayken bize en iyi yoldaşlığı sağlayacak olan hayvanlarla karşılıklı olarak birbirimizi seçebiliriz.

Rehber Hayvanlarımız

Totem~Erk hayvanlarımızdan farklı olarak, belirli bir süreçten geçerken bize rehberlik sunmak, bir mesaj ya da sadece güç vermek, yardım etmek için gelen hayvanlar da vardır. Bunlar genellikle Rehber Hayvan olarak adlandırılırlar.

Rehber Hayvanlarımız bizimle fiziksel-ruhsal-zihinsel-duygusal bedenlerimizde bütünsel olarak hissedilebilecek kadar güçlü bağlar kurmazlar ve fiziksel, kişisel ve/veya ruhsal özelliklerimize, karakterimize dair bir temsil veya benzerlik özelliği taşımazlar.

Bize sürekli eşlik etmezler, sadece belirli bir süreçte farkında olsak da olmasak da ihtiyaç duyduğumuz bir rehberlik/mesaj sunmaya gelmişlerdir ve biz o rehberliği/mesajı alana ve anlayana kadar rüyalarımızı ya da meditasyonlarımızı/yolcululuklarımızı sık sık ziyaret ederler, ayrıca fiziksel bedenleriyle doğada, televizyonda, internette, bir resimde, belgeselde ya da bir dükkanda oyuncak/biblo olarak sık sık karşımıza çıkarlar.

Geçirmekte olduğumuz bir süreçte bize destek olması, güç vermesi ve bilgeliğini sunması için en uygun Rehber Hayvanı bilinçli bir şekilde yardıma çağırmak suretiyle de seçebiliriz. Evimize onun bir biblosunu ya da resmini koyabiliriz, kendisinin bir sureti olan takılar, kıyafetler giyerek enerjisini üzerimizde taşıyabilir, temsil ettiği değerleri kendimize bu şekilde hatırlatarak ilham alabilir, onun enerjisini ve karakteristik özelliklerini ilgili süreç boyunca bir tür ruhsal kıyafet gibi taşıyarak desteğini alabiliriz.

Gölge Totem~Erk Hayvanlarımız

Tıpkı Totem~Erk hayvanımız gibi, Gölge Totem~Erk hayvanımız da ruhsal gelişimimiz ve bütünlüğümüz için önem teşkil etmektedir. Önemini ve işlevini anlatmadan önce Gölge arketipini açıklamakta fayda var. Carl Gustav Jung’un dört temel arketip arasında gösterdiği Gölge, Personamız** tarafından genellikle gizlenir ya da bilinçdışına itilir. Bilinç ve benliğin karşıtı özelliktedir ve istenilmeyen, kabul görmeyen tüm kişisel özellikler ona dahil edilmektedir. Olumsuz bir izlenim bıraksa da, Gölge ne mutlak iyi ne de mutlak kötüdür. Jung Gölge’nin bilinçdışından çıkarılarak bilinçle bütünleştirilmesi gerektiğini belirtir, aksi takdirde kişi kendi gölgesini çevresine yansıtarak çeşitli iletişim bozukluklarına ve ruhsal yaralara yol açabilir.

Gölge Totem~Erk hayvanımız da bize bu bakımdan meydan okuyan, kendi gölgemizle yüzleşmemiz için ziyaretimize gelen ya da karşımıza çıkan, Gölge arketipimizi ya da onun bir yönünü temsil eden hayvandır. Genellikle bizde korku, fobi,  hoşlanmama, iğrenme gibi olumsuz duygular uyandıran hayvanlar bizim için böyle bir gölge işlevine sahiptir. İçsel korkularımızı ve kendimize dair göstermek, kabullenmek istemediğimiz özelliklerimizi temsil ederler. Onları gördüğümüz yerde çığlıklar atarız, televizyonu ya da internet tarayıcı sekmesini kapatırız, hatta korkumuz bizi öylesine ele geçirir ki, onların yaşamalarına müsaade etmeyiz.

Gölge Totem~Erk hayvanımız benliğimizin hem bilincimizin ışığında görünen, hem de bilinçdışımızın karanlığında gizlenen yönlerini bir bütün olarak kabul etmemiz gerektiği mesajını getiren bir habercidir. Kendimizde ve hayatımızda kabullenmemiz, değiştirmemiz gereken alanlara veya kavramamız gereken durumlara dair dersler öğretmeye gelir. Biz hayrımıza olacak şekilde gerekli dersleri alana dek bize görünmeye, herhangi bir şekilde karşımıza çıkmaya devam ederler. Taşıdıkları şifa ruhsal bütünlüğe ulaşma yolunda oldukça güçlü ve gereklidir.

“Gölge, insanın hayvansal, tutkusal özellikleriyle kişiye canlılık, bütünlük ve üç boyutluluk kazandırır.” ~Carl Gustav Jung

Tıpkı Totem~Erk hayvanlarımız gibi, birden fazla Gölge Totem~Erk hayvanımız olabilir, bunlar zaman içerisinde ruhsal gelişimimize ve deneyimlerimize bağlı olarak değişebilir. Hatta bazı durumlarda Gölge hayvanımız Totem~Erk Çemberimize dahil olabilir ve hatta temel Totem~Erk hayvanımız olarak öne çıkabilir. Böyle bir durumda getirdiği mesaj ve ruhsal şifa bizim için hem çok güçlüdür hem de hayati bir öneme sahiptir.

Totem~Erk Hayvanlarınızla Tanışmak ve Rehberliklerini Yorumlamak

Totem~Erk hayvanlarınız size Şamanik yolculuk ve çalışmalarınızda, meditasyonlarınızda, rüyalarınızda ya da çalışmalardaki yetkinliğinize ve Şamanik tecrübenizle psişik yeteneklerinize göre fiziksel ortamda gelebilirler. Yolculuk, meditasyon ya da rüyada size en az dört kez ziyarete gelen bir hayvan Totem~Erk hayvanınız olabilir.***

İkinci aşama olarak Şamanik meditasyon ya da yolculuk çalışmanızda hayvanınızla tekrar bir araya geldiğinizde ona Totem~Erk hayvanınız olup olmadığını sormanız gerekir. Eğer ilk ziyaret(ler)inde onunla birebir bağlantı kurduysanız, aranızdaki bağı kalbinizin ve ruhunuzun derinliklerinde hissettiyseniz, ona dönüştüyseniz, onun üzerine bindiyseniz ya da onunla herhangi bir fiziksel bağlantı kurduysanız büyük ihtimalle Totem~Erk hayvanlarınızdan biridir, bu aşamayı atlayıp doğrudan bir sonraki aşamaya geçebilirsiniz.

Üçüncü aşama hayvanınızın karşılaşmalarınızda sunduğu rehberliği, verdiği mesajları anlamaktır. Hayvanınızla nerede karşılaştınız? Başka kimler/neler vardı? Size bir şey söyledi ya da gösterdi mi? Nasıl bir iletişim kurdunuz? Sizi nereye götürdü? Bu soruların cevaplarını hayatınızda olan bitenlerle entegre etmeniz ve sadece size özel olan bu rehberliği anlamanız çok önemli.

Dördüncü aşamaya araştırma aşaması diyoruz. Totem~Erk hayvanınızın biyolojik bir tür olarak taşıdığı özellikleri, habitatını, fiziksel ve karakteristik özelliklerini, bir grupla mı yoksa tek başına mı yaşadığını, beslenme alışkanlıklarını, üreme özelliklerini ve alışkanlıklarını, çiftleşme alışkanlıklarını (tek eşli mi değil mi) ve hamilelik süresini, bir seferde kaç yavru dünyaya getirdiğini incelemelisiniz. Bütün bunlar sizin bazı huy ve alışkanlıklarınıza ışık tutacak bilgilerle doludur.

Ayrıca Totem~Erk hayvanınızın besin zinciri içindeki yerine de bakmanız gerekir, en çok avladığı hayvan ve varsa onu avlayan hayvan. Bu iki uçta yer alan hayvanlar, kendi totem hayvanınızı daha iyi tanımanız ve anlamanız için size yardımcı olacaklardır.****

Bu bilgilerin ne işe yaradığına dair birkaç örnek verelim:

Hayvanınızın habitatı yani doğal yaşam alanı yüksek ihtimalle sizin de bulunmaktan keyif aldığınız ve size iyi gelen bir ortamdır. Mesela, ana Totem~Erk hayvanı yunus olan biri için deniz kıyıları vazgeçilmez olabilir, kurt olan biri soğuk puslu ormanları sevebilir.

Hayvanınızın üreme özellikleri, tek eşli olup olmadığı, hamilelik periyodunun ne kadar sürdüğü, bir seferde kaç yavru dünyaya getirdiği gibi bilgiler yaratıcı proje ve faaliyetlerinizde yaratım potansiyelinizi ve zamanınızı daha iyi değerlendirmenize, hayvanınızın türdeşleriyle beraber yaşama tercihleri sizin bir ekiple mi yoksa tek başına mı çalışarak daha fazla verim alacağınıza dair size ilham verebilir.

Hayvanınızın gündüz mü gece mi avlandığı/aktif olduğu bilgisi, sizin aktif olma ve dinlenme zamanlarınıza düzenleme getirmenize yardım edecektir.

Hayvanınızın beslenme alışkanlıkları, sizin nasıl beslenmeniz gerektiğini gösterecektir. Etçil bir Totem~Erk hayvanınız var ise, az da olsa et tüketmeniz gerekecektir. Hayvanınız otçul ise, belki de akşamları yemekten kaçtığınız o salataya bir şans vermenizin zamanı gelmiştir. 😉 Hepimizin birden fazla Totem~Erk hayvanı olduğuna göre, her tür yiyeceği dahil edeceğimiz dengeli bir beslenme planı en iyisi olacaktır.

“Her ruh vahşi doğadaki ikizi olan bir hayvan ruhuyla birlikte dünyaya gelir. Bu hayvan ruhu bir hayvandan diğer hayvan bedenlerine geçiş yapar, bu iyidir çünkü hayvanlar çoğunlukla insanlara göre daha kısa hayatlar sürerler ya da hayatları ellerinden alınır. Bu hayvanın ihtiyaçları sizin ihtiyaçlarınızdır. Eğer hayvanınız bir et yiyici ise ve siz et yemiyorsanız, hastalanırsınız. Eğer bu hayvan bir koşucu ise ve siz harekete geçmiyorsanız, hastalanırsınız. Hayvan ruhlarımızla bağlantıda olmadığımızda bu demektir ki bedenlerimizde değiliz ve onları nasıl besleyeceğimizi aslında bilmiyoruz.” ~Robert Moss, Dreamways of the Iroquois

Şamanik Totem~Erk Hayvanları bilgeliğinin bir başka yönünü ele alacağım bir sonraki yazıda görüşmek üzere! 🙂

shapeshift

Kaynaklar ve Açıklamalar

* Yazı ve anlatım tamamen bana aittir, aktardığım bilgiler yıllardır süren araştırmalarım ve okumalarımdan öğrendiklerimle kişisel deneyimlerimin harmanlanmasıyla bir araya getirilmiştir. Doğrudan bir kaynaktan aktarılan bilgiler aşağıda belirtilmiştir. ~Tara Deniz Y.

* Görseller internetten alınmıştır.

* Şamanik kültürler ve öğretilere dair detaylı bir kaynak listesi için Erk Hayvanlarının Gücü: Şamanik Totem Hayvanlarıyla Çalışmak yazımın en altındaki “Kaynaklar ve Açıklamalar” bölümüne bakabilirsiniz.

* Arketiplere ve işlevlerine dair daha detaylı okumalar yapmak için Carl Gustav Jung’un çalışmalarını okuma listenize mutlaka eklemenizi tavsiye ediyorum. Dört Arketip’le başlayabilirsiniz. 🙂

* Gölge Totem~Erk hayvanları ile ilgili güzel bir yazı okumak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.

** Persona: Toplumun, geleneklerin ve bireyin içsel arketipik gereksinimlerine, beklentilerine yanıt olarak taktığımız maskedir. Bir tür toplumsal kişiliktir, çevremize göstermek istediğimiz yönlerimiz ve özelliklerimizdir.

*** Totem~Erk Hayvanımızın bizi en az dört kez ziyaret ettiği bilgisini, Angeles Arrien’in The Four-Fold Way kitabından aktardım.

**** Totem~Erk Hayvanımızın avladığı ve avlandığı hayvanlardan rehberlik almanın önemine dair bilgiyi Ted Andrews’ün Animal Speak kitabından aktardım.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s