Bilgelerin Nasihati: The Wiccan Rede

Bilgelerin Nasihatini detaylı açıklamalar eşliğinde okumak isteyenler buraya tıklayabilirler.

Eski Yolun bilgeliğinden herkesin payına düşeni alması dileklerimle! 🙂

~Deniz Tara

The Wiccan Rede
(Counsel of the Wise Ones)

Vikan Nasihati
(Bilgelerin Nasihati)

 

 1. Bide within the Laws you must,

in perfect Love and perfect Trust.

Bağlanmalısın kanun ve nasihatlere,

tam bir sevgi ve güven içerisinde.

 1. Live you must and let to live

 fairly take and fairly give.

Yaşamalı ve yaşatmalısın

Adilce vermeli ve almalısın.

 1. For cast the Circle thrice about

to keep unwelcome spirits out.

Çember  açma işinin üzerinden üç kez geçilmeli,

Bırakmak için dışarıda istenmeyen ruhları, davetsizleri.

 1. To bind the spell (well) every time,

let the spell be said in rhyme.

İyice tutturmak için büyüyü her seferinde,

Büyü sözlerini mutlaka kâfiyeli söyle.

 1. Soft of eye and light of touch

 speak you little, listen much.

Sevecenlikle bak, dokun nazikçe—

Az konuş sen, çok dinle.

 1. Honor the Old Ones in deed and name,

let love and light be our guides again.

Kadimleri onurlandır, hem fiilen hem ismen,

Yol göstermesine izin ver Sevginin ve Işığın yeniden

 1. Deosil go by the Waxing Moon

Chant and dance the Witches’ Rune.

Ay büyürken saat yönünde ilerle—

Cadıların Rune’ını söyle ve oyna

 1. Widdershins go when the Moon doth wane,

and the Werewolf howls by the dread Wolfsbane.

Ay küçülürken ilerle saat yönünün tersinde,

Kurtadam ulurken korkunç Kurtboğan otunun dibinde.

 1. When the Lady’s Moon is new,

kiss the hand to her times two.

Hanımın Ay’ı yeniden hilâl iken

Ona doğru (bak) iki kere öp kendi elinden.

 1. When the Moon rides at her peak,

then your heart’s desire seek.

Ay doruk noktasında gezinirken,

Git kalbindeki arzunun peşinden.

 1. Heed the Northwind’s mighty gale

lock the door and drop the sail.

Kuzey rüzgârlarının güçlü fırtınasını önemse

Kapılarını kilitle ve açılma denize.

 1. When the Wind blows from the East,

expect the new and set the feast.

Rüzgâr Doğu’dan estiğinde,

Yeni olanı bekle ve şölen tertiple.

 1. When the wind comes from the South,

love will kiss you on the mouth.

Rüzgâr Güney’den geldiği zaman,

Aşk seni öpecek dudaklarından.

 1. When the wind whispers from the West,

all hearts will find peace and rest.

Rüzgâr Batı’dan fısıldadığında,

Tüm kalpler erecek huzura ve rahata.

 1. Nine woods in the Cauldron go

burn them fast and burn them slow.

Kazanın içine girer dokuz ağaç—

Kimini hızlı yak, kimini yavaş.

 1. Birch in the fire goes,

to represent what the Lady knows.

Huş Ağacı yer alır içinde ateşin,

Hanımın bildiklerini temsil etmek için.

 1. Oak in the forest towers with might,

in the fire it brings the God’s insight.  

Meşe Ağacı ormanda kudretle yükselir,

Ateşin içinde Tanrı’nın sezgisini getirir.

 1. Rowan is a tree of power

causing life and magick to flower.

Üvez, ağacıdır gücün ve enerjinin

Can bulmasını sağlar hayatın ve majinin.

 1. Willows at the waterside stand,

ready to help us to the Summerland.

Su kenarında yetişir Söğütler,

Yaz diyarına giderken bize yardım ederler.

 1. Hawthorn is burned to purify,

and to draw (a) faerie to your eye.

Akdiken yakılır arındırmak için,

Ve bir periyi göz önüne çekmek için.

 1. Hazelthe tree of wisdom and learning,

adds its strength to the bright fire burning.

Fındık ağacıdır bilgeliğin ve öğrenmenin,

Kuvvetidir içine eklediği, yanan parlak ateşin.

 1. White are the flowers of Apple tree

that brings us fruits of fertility.

Elma ağacının beyaz çiçekleri

Getirir bize doğurganlık meyvesini.

 1. Grapes grow upon the vine,

giving us both joy and wine.

Asmada yetişen üzümler,

Bize hem neşe hem şarap verirler.

 1. Fir does mark the evergreen,

to represent immortality seen.

Köknar her dem yeşildir,

Ölümsüzlüğü temsil için.

 1. Elder is the Lady’s tree

burn it not or cursed you’ll be.

Mürver Hanım’ın ağacıdır

Sakın yakma yoksa lanetlenirsin.

 1. Four times the Major Sabbats mark

in the light and in the dark.

Büyük Sabbatlar işaret eder dört kere

Hem ışık hem karanlık içinde.

 1. As the old year starts to wane,

the new begins, it’s now Samhain.

Solmaya başladığında eski yıl,

Yenisi başlar, Samhain zamanıdır.

 1. When the time for Imbolc shows,

watch for flowers through the snows.

Imbolc zamanı geldiğinde,

Karların arasından çiçekleri gözle.

 1. When the wheel begins to turn

soon the Beltane fires will burn.

Çark dönmeye başladığında

Beltane ateşleri yanacaktır yakında.

 1. As the wheel turns to Lamas night,

power is brought to magick rite.

Çark döndüğünde Lamas gecesine,

Güç verilir büyülü törene.

 1. Four times the Minor Sabbats fall

use the Sun to mark them all.

Küçük Sabbatlar düşer dört kere

Güneşten faydalan, işaret koy hepsine.

  32.                                                             When the wheel has turned to Yule,

light the log the Horned One rules.

Çark Yule’a döndüğünde,

Ateş ver Boynuzlu’nun hükmettiği kütüğe.

 1. In the spring, when night equals day

time for Ostara to come our way.

Baharda, gece gündüzle eşit olduğunda

Karşımıza çıkma vakti gelir Ostara’ya.

 1. When the Sun has reached it’s height,

time for Oak and Holly to fight.

Güneş en tepeye ulaştığında,

Başlar Meşe ve Çobanpüskülü kavgaya.

 1. Harvesting comes to one and all,

when the Autumn Equinox does fall.

Gelmiştir herkes için hasat zamanı,

Ekinoks getirdiğinde Sonbaharı.

 1. Heed the flower, bush, and tree

by the Lady blessed you’ll be.

Çiçeği, çalıyı ve ağacı önemse

Hanım seni kutsar böylelikle.

 1. Where the rippling waters go,

cast a stone, and truth you’ll know.

Suların dalgalar oluşturduğu yerde,

Bir taş at, ulaşırsın böylece gerçeğe.

 1. When you have and hold a need,

harken not to others’ greed.

Sahibi veya ihtiyacında isen bir şeyin,

Hırsına kapılma başka şeylerin.

 1. With a fool no season spend,

or be counted as his friend.

Geçirme vaktini budala olanla,

Arkadaşı olarak bile sayılma.

 1. Merry Meet and Merry Part

bright the cheeks and warm the heart.

Hoş buluşmalar ve hoş ayrılışlar

Yanakları aydınlatır, kalpleri ısıtırlar.

 1. Mind the Three-fold Law you should

three times bad and three times good.

Üç-kat yasasını göz önünde bulundur—

 (İyiye) üç kere iyi, (kötüye) üç kere kötüdür.

 1. When misfortune is enow,

wear the blue star upon your brow.

Aksilikler “Yeter!” dedirttiğinde,

Mavi yıldızı taşı kaşlarının üzerinde

 1. Be true in love this you must do,

unless your love is false to you.

Sevgide dürüstlük göstermelisin,

Yalancı olmadığı sürece sevdiğin.

 1. These Eight words the Rede fulfill: 

“An Ye Harm None, Do What Ye Will”

Sekiz kelime sözü tamamlar, yatar Nasihatin özünde:

Hiçbir zarar vermediğin sürece, serbestsin dilediğin şeyi yapabilmekte.

Green Witch Tarot: The Standing Stone / Justice

Kaynaklar ve Açıklamalar

* Nasihatlerin Türkçe çevirisi ve açıklamaları bana aittir.

* Görseller internetten alınmıştır.

* Metnin İngilizcesini tamamlarken, açıklamaları oluştururken faydalandığım kaynakları aşağıya listeliyorum. Hem Eski Yol zanaatini anlamak, kültürel bilgi kazanmak ve daha detaylı okumalar yapmak için faydalanabilirsiniz:

 • The Wiccan Rede, Mark Ventimiglia
 • The Order of Bards Ovates and Druids
 • Druidcraft: The Magic of Wicca & Druidry, Philip Carr-Gomm
 • The Path of Druidry: Walking The Ancient Green Way, Penny Billington
 • The Druidry Handbook: Spiritual Practice Rooted in the Living Earth, John Mihael Greer
 • A Druid’s Herbal of Sacred Tree Medicine, Ellen Evert Hopman
 • Celtic Magic, Kristoffer Hughes
 • Wicca and Witchcraft For Dummies, Diane Smith