Toprak Ana Hakları Evrensel Beyannamesi

Giriş Biz, Dünya halkları ve ulusları: Hepimiz, ortak bir kadere sahip birbiriyle ilişkili ve birbirine bağımlı varlıklardan oluşan, parçalanamaz ve canlı bir topluluğun, Toprak Ana’nın parçası olduğumuzu biliyoruz; Toprak Ana’nın yaşamın, gıdanın ve öğrenmenin kaynağı olduğunu ve iyi yaşamamız için ihtiyaç duyduğumuz herşeyi sağladığını minnetle kabul ediyoruz; Kapitalist sistemin ve her çeşit yağma, sömürü, istismar […]

Mitakuye Oyasin – Bütün İçin Dua

Mitakuye Oyasin, geleneksel bir Lakota Sioux duasının açılış sözüdür. Bu söz kalıbı, “Bütün akrabalarım; Her şey ve hepimiz bağlantılıyız; Bütün bağlarım” şeklinde tercüme edilebilir. Taşıdığı anlam itibariyle hemen tüm Şamanik Kızılderili geleneklerinin ve inanç sistemlerinin “Her şey birbiriyle bağlantılıdır” cümlesiyle ifade edilen ortak görüşünü temsil etmektedir, bu nedenle de pek çok başka duanın sonunda da […]