Savaşçının Yolu: Bir Samuray Şiiri

Şövalyelik kavramı denince aklımıza ilk gelen, hemen herkesin bildiği Ortaçağ döneminin Avrupa şövalyeleridir, özellikle Kral Arthur’un önderliğinde hem eşitliği temsil eden yuvarlak masada, hem de halkın gönlünde kendilerine haklı bir yer edinmiş olan meşhur Yuvarlak Masa Şövalyeleri. Ancak bu kavram, temsil ettiği erdemler ve değerler ile pek çok kültürde farklı isimler ve ekoller altında varlık […]

Ra Ma Da Sa Mantrası ile Çakra Aktivasyonu

Ra Ma Da Sa Sa Say So Hung mantrasını dinlerken/zikrederken, kök çakranızdan başlayarak yukarıya doğru tek tek her çakranızı şifalandırabilirsiniz. Mantranın her kelimesinde, o kelimenin ilişkili olduğu çakranızın enerji alanına konsantre olun ve omurganız hizasınca akmakta olan şifa enerjisinin o çakrayı stimule etmesine izin verin. Ra – Kök Çakra Ma – Sakral Çakra Da – Mide/Solarpleksus Çakrası Sa – […]

Ra Ma Da Sa Mantrası ile Meditasyon

Mantralar, ses titreşimleri ve o titreşimleri yayan kelimelerin anlamları vasıtasıyla bizleri ait oldukları frekansa taşıyan özel söz öbekleri, en azından bana soracak olursanız size vereceğim yanıt bu. Etnik kökenleri gereğince Hint-Uzakdoğu din konseptleri ile doğrudan ilgili olan mantralar olmakla beraber, menşei Uzakdoğu ve/veya Hindistan olmakla beraber, din konseptlerinden ayrı olarak evrensel anlamlara ve işlevlere sahip […]

Meditasyonun Faydaları

Meditasyonun hem ruhsal hem bedensel faydaları günümüzde pek çok bilimsel otorite tarafından onaylandı, bu konuda sayısız bilimsel çalışma yapıldı, makaleler yayımlandı. Düzenli meditasyon çalışmaları yapmanın faydalarını bizzat deneyimleyen biri olarak  diyebilirim ki meditasyon hayatımızı gerçekten bütünsel bir şekilde şifalandırıyor, bilincimizi daha berrak kılıyor. Aşağıdaki listede meditasyonun faydalarını maddeler hâlinde bulacaksınız. En azından biri mutlaka düzenli […]