Ruh Portesi: Akaşik Kayıt ve Enkarnasyon Rehberliği

Kim olduğumuzu ruhsal bir seviyede hatırlamak ve eve, yani kendi varlığımızın özüne dönmek aslında yaşam boyu, hatta yaşamlar boyu süren bir olgu, çünkü temelimizi oluşturan geçmişimizin içinde bulunduğumuz yaşama etki eden kısımlarını hatırlarız öncelikle. Ve bu yaşamımızın planı, sonrasında seçimlerimizle oluşturduğumuz hayatımız süreci etkileyen faktörleri oluşturur. Daha da derine inmek için düzenli olarak hatırlayışa yönelik çalışmalar ve meditasyonlar yapmak gerekir, bunun için de zihni dinginleştirmek ve merkezlenmek için kendi meditasyon veya ritüel tekniklerimizi keşfederek bunları düzenli olarak uygulamamız gerekir. Her alanda olduğu gibi, bu alanda da daima en yüksek hayrımızı gözetmek ve hazır olduğumuz kadarına talip olmak, bilinmeze adım atmaya hazır olmak, sonuç odaklı olmayı bırakıp sürece teslim olmak çok önemlidir. Ruh Portresi veya diğer adıyla Akaşik Kayıt Rehberliği, bunun için bir meşale, ya da meşaleyi tutuşturan kıvılcım olarak görülebilir.

Ruh Portresi ile ruhunun yaş, köken gibi önemli özelliklerine, ruhsal yeteneklerine, ruhunun titreşimini arttıracak kristallere, şu anki yaşamında hatırladığın ya da hatırlamaya hazır olduğun geçmiş yaşamlarına, temalara, derslere, eğilimlere dair bilgiler bulacaksın. Akaşik Kayıtlardan gelen bilgiler içerisinde ruhsal yapına ve hazır olma durumuna göre başka bilgiler, hatıralar, iç görüler de yer alabilir. Merak edilen ve sorulan sorulara yönelik alınan bilgiler ise her zaman olduğu gibi hazır olma durumuna göre değişkenlik gösterebilir. 

Yukarıda yazdıklarım, Ruh Portesi adını verdiğim bu çok özel çalışmanın ön sözünden küçük bir parça. Akaşik Kayıtlardan alınan, başta ruhsal kökene, öze, yatkınlıklara ve yeteneklere, Starseed olarak da adlandırılan ama benim Kozmik Öz demeyi tercih ettiğim kozmik kökene ilişkin bilgiler olmak üzere kişinin şu anki yaşamına en çok etki eden geçmiş yaşam, hatırlamaya hazır olduğu geçmiş yaşamlara ilişkin gelen detaylar ve bilgiler, merak edilen soruların eğer karmik bir kökeni ya da nedeni var ise ve açığa çıkmaya/bilinmeye hazır ise onların cevaplarından oluşuyor. Ayrıca kişinin ruhsal yapısına ve enerjisine en uygun titreşime sahip olan ve ruhsal çalışmalarda çok büyük fayda sağlayacak olan doğal taş(lar) ve kristal(ler) de tespit ediliyor. Ruh yaşı, en çok enkarne olunan kültürler, medeniyetler ve coğrafyalar, yine duruma göre en çok kadın mı erkek mi olunmuş, bir önceki enkarnasyonda kişi nasıl bir ruhsal özelliğe sahipti ve neredeydi, kişiye göre değişkenlik gösterecek şekilde eklenebiliyor.

Tecrübeli rehberiniz/manevi rahibeniz olarak, yalnızca sizin en yüksek hayrınıza olan rehberliği sunmak üzere çalıştığımı ve bu prensip doğrultusunda hizmet verdiğimi belirtmekten onur ve kıvanç duyuyorum.

Ana başlıkları şu şekilde sıralayabilirim:

Ruhun Ustalaştığı Enerji Merkezi/Boyutu

Ruhun Öz Yapısı

Geçmiş Yaşamlara Ait Bilgiler

Ruh Kristalleri

Ruhun Kozmik Özü (Starseed)

Sorulara Yönelik Alınan Cevaplar

Bu rehberlik hizmetini hem pek çok açıdan ömürlük bir rehberlik olması, hem de daha sonra referans alınacak kıymetli bilgiler içermesi bakımından yazılı bir pdf dökümanı olarak hazırlıyorum. Kendinize ve ruhunuza yaptığınız bir yatırım olan rehberlik ücretini her sene 31 Ekim-31 Aralık tarihleri arasında yarı yarıya indirimli olarak sunuyorum.

Bir kez Ruh Portesi rehberliği alanlar, daha sonra herhangi bir nedenle yeniden Akaşik Kayıtlardan bilgi almak veya karmik bir rehberlik almak isterse özel ve her daim indirimli bir ücreti olan “devam rehberliği” alabilir, bu seansta yalnızca soruların yanıtları aranır ve ayrıca aktarılmak için açığa çıkan, kişinin o anki ruhsal/duygusal/zihinsel/fiziksel hâline göre almaya hazır olduğu bilgiler aktarılır.

Ruh Portesi rehberliği alanlar, uygun gördüğüm takdirde özel eğitim ve mentörlük hizmetlerinden faydalanabilir.

Ruh Portesi: Akaşik Kayıt Rehberliğine dair burada cevabını bulamadığınız sorularınızı sormak ve rehberlik hizmet ücreti hakkında detaylı bilgi almak için mystaerion@gmail.com adresine e-posta göndermeniz yeterli.

Sonsuz bir sevgi ve şükran ile,

~Deniz Tara