Tarot – Majör Arkana’da Yolculuk

Majör Arkana, kahramanın yani Joker’in yolculuğu esnasında geçtiği safhaları, deneyim ve bilinç düzeylerini temsil eder. Mitolojik hikayelerde ve efsanelerde Majör Arkana kartlarının temsil ettiği öz hikaye saklıdır: Bir amaca ulaşmak için birinin çıktığı yolculuk ve bu yolculukta deneyimledikleri. Kartlar belirli bir sıraya göre dizilmiştir ve her kart yolculuğun bir aşamasını, bir deneyimi temsil etmektedir.

Bir tahmine göre Antik Mısır’ın yazı ve bilgelik tanrısı Thoth, Mısır uygarlığı çökerken kendisine ait olan ve kadim bilgiler ihtiva eden kitabın  (The Book of Thoth-Thoth Kitabı) her bölümünü birer tablete sembolik hikayeler olarak kazımıştır ve toplam 22 adet olan bu tabletlerin her biri Majör Arkana’daki bir kartı oluşturmaktadır. Güneş Tanrısı Ra’nın yolculuğunun Majör Arkananın anlattığı hikaye ile birebir uyuşması bu tahmini kuvvetlendirmektedir. Ayrıca Antik Mısır’ın Tanrıça ve Tanrıları ile Majör arkana kartları arasında eşleştirmeler de yapılmıştır.

egyptian_relief_thoth_large_02

Pek çok kaynağın “insanlığın en eski hikayesi” olarak tanımladığı bu yolculuk hikayesi, Carl Jung’un dediği gibi kolektif bilinçdışından gelmiştir ve insanlığın tamamına ait olan arketipsel deneyimlerden oluşan bir yolculuğu imajlar ve semboller vasıtasıyla betimlemektedir. Kolektif bilinçdışı dünyanın bilinci ve ruhudur, başlangıçtan itibaren dünyaya gelmiş ve gelecek olan bütün insanların paylaştığı ortak bilinci ve ruhu muhafaza etmektedir. Jung Majör Arkana kartlarının psikolojik analiz amacıyla kullanılabileceğini belirtmiştir ve her kartın arketipsel karşılığına ilişkin çalışmalar yapmıştır.

Majör Arkana

Yukarıdaki görselde Majör Arkana kartlarını 0 (Sıfır) numaralı Joker’den (The Fool) 21 numaralı Dünya’ya (The World) kadar sırayla belirli gruplar oluşturulmuş halde göreceksiniz. Joker numarasızdır çünkü dünyaya yeni gelmiş, henüz tezahür etmiş olan ruhu temsil eder.

Büyücü (The Magician) ile Araba (The Chariot) arasındaki kartlar Nesnel/Bedensel ve İçgüdüsel aşamayı temsil etmektedir. Joker bu aşamada dünyevileşmenin ilk adımı olan bedensel denebilecek deneyimler elde eder. Bu aşama aynı zamanda Bilinç aşaması ve Sosyal katmandır.

Güç (Strength) ile Denge (Temperance) arasındaki kartlar Zihinsel ve Sezgisel aşamayı temsil etmektedir. Joker bu aşamada hayat felsefesine, düşüncelerine, sezgilerine dair deneyimler elde eder. Bu aşama aynı zamanda bireysel Bilinçaltı/Bilinçdışı aşaması ve Ahlaki/Törel katmandır.

Not: Bazı Tarot ekollerinde (ve aşağıda yer vereceğim Joker’in Hikayesinde) 8. kart Güç (Strength) ile 11. kart Adalet (Justice) yer değiştirmiş olarak yer almaktadır. Ben de bunu hikayeye daha uygun buluyorum.

Şeytan (The Devil) ve Dünya (The World) arasında kalan kartlar ise Ruhsal ve İçgörüsel aşamayı temsil etmektedir. Joker bu aşamada ruhunun derinliklerini keşfedeceği deneyimler elde eder, bu deneyimlerin getirdiği içgörü ile kendisinin suretinde evreni “görmeyi” öğrenir. Bu yolculuğu da, yeni bir yolculuğa başlamak üzere Dünya kartı ile sona erer. Bu aşama aynı zamanda Kolektif Bilinçdışı aşaması ve Kozmik katmandır.

majör arkana

Majör Arkana Fotoğrafı: DenizKızı
Gündüz ve Gece Kuşakları arasındaki ışık farkını ben ayarlamadım, fotoğrafı çektiğim yerden kaynaklanan bir güzellik oldu. 🙂

Yukarıdaki fotoğrafta  Majör Arkana kartlarını dairesel bir şekilde dizilmiş olarak görüyorsunuz, ortada ise Joker ve hemen altında Dünya bulunmakta. Kartları bu şekilde dizdiğimizde, Majör Arkana kartlarının temsil ettiği arketipsel hikayenin döngüsünü ve Jung’un ne demek istediğini daha iyi anlayabiliriz.

Bu hikaye, Joker’in tam bir bireye dönüşmek için, Dünya’ya varmak için çıktığı yolculuğu anlatıyor. Yolculuğun başında yeni doğmuş bir çocuk gibi masum, ön yargısız ve tecrübesiz olan Joker, edinebileceği her türlü deneyime açık olmakla beraber dayanabileceği bir tecrübesi ve bilgisi olmaması nedeniyle hatalar yapmaya yatkındır.

Yolculuğuna göksel ebeveynleri olan Büyücü ve Azize ile başlar. Daha sonra dünyevi ebeveynleri olan İmparatoriçe‘ye ve İmparator‘a gelir, ardından öğretmeni olan Aziz‘e. Bu ilk beş kart Joker’e yola koyulmadan önce bir şeyler öğreten kişileri temsil eder.

Sonraki durağı karar vermesi gereken bir yol ayrımını temsil eden Aşıklar‘dır. Araba ile yola çıkar ve kendi yazgısını, deneyimlerini keşfetmek için evden ayrılır. Artık kendi sorumluluğunu üzerine alma ve olgunlaşma vakti gelmiştir Adalet‘e geldiğinde. Joker’in bilinci ile edindiği bu yaşamsal deneyimlerden sonra, benliğini keşfetmek için Ermiş‘te inzivaya çekilip iç dünyasına yönelmesiyle beraber yolculuğun Gündüz Kuşağı tamamlanır.

Fotoğrafın en solunda yer alan Kader Çarkı‘na geldiğinde, artık Joker’in talihi dönmüştür ve yeraltına, yani bilinçaltına inme ve içgörüler elde etme zamanı gelmiştir.

Yolculuğun Gece Kuşağı burada başlar. Buradaki kartların pek çoğu bilinçaltının deneyimlediği karanlık/gölgede kalan temalara sahiptir ve insanların yüzleşmekten çekindiği karanlık yönlerini temsil etmektedir. Burada yer alan bilinçaltı ve rüyalar ile ilişkili olan tüm bu karanlık deneyimlerin yolculuğun bir parçası olduğu, Joker’in buradan geçmeden tam bir birey olamayacağı, öğrenmesi gerekeni öğrenemeyeceği gerçeği unutulmamalıdır.

Güç‘e geldiğinde içgüdüleri ile yüzleşmeyi, hayvani yanını ehlileştirmeyi ve onunla barışmayı öğrenir Joker. Yaşama tam anlamıyla devam edebilmek için buna mecburdur.

Asılan‘da Joker bir krizle karşı karşıya gelmiştir, sıkışmıştır ve havada baş aşağı olarak asılı kalmıştır. İlerlemeye devam etmek için bir şeyleri değiştirmesi gerekmektedir. Krizin getirdiği duraklama, bunun üzerinde düşünme ve duruma farklı açılardan bakma fırsatını da verir. Çünkü feragat etmesi gereken bir şeyler vardır.

Joker bir şeyleri salıvermek, bırakmak zorunda olduğunu anlar ve Ölüm‘e varır. Burada tam manasıyla bir yeraltına iniş teması vardır. Ölüm’de ilerlemeye devam etmek için yerinde saymasına neden olacak şeylere hoşçakal demesi gerektiğini öğrenir. Bu egonun ölümü anlamına da gelir.

Ölümü deneyimleyen ve adeta yeniden doğan Joker bu noktadan sonra ilahi ve ruhsal bir rehberliğe, daha büyük bir planın varlığına inanır, güvenir Denge‘ye vardığında. Dengelenmeye, merkezini bulmaya ihtiyacı vardır yaşadığı ölüm ve yeniden doğuştan sonra.

Merkezini bulan Joker artık Gece Kuşağının en karanlık noktası olan Şeytan‘a gelir. Gölgede kalan yönleri, ona illüzyonlar gösteren egosu bu karanlıkta aralarından geçmesi gereken birer iblise dönüşür. Onlardan korktuğu ya da onlara kapıldığı sürece Şeytan’da hapis kalma ihtimali daima vardır. Kendi şeytanlarıyla yüzleşmeye hazır hissettiğinde gereken gücü ve cesareti bularak burada yaşadığı esaretten kurtulacaktır.

Joker bu yüzleşmeyi gerçekleştirdiğinde, bu iblislerin gölge yönleri ve egosu olduğunu anlar, kendisini hapsedenin kendisinden başkası olmadığını farkeder ve bu noktada Kule‘ye düşen ani anlayışın yıldırımı ile yıkılır. Bu yıkılışla gelen kurtuluş ilahi kaynaktan gelen bir yıldırım eliyle gerçekleşir, bu nedenle elbette ki sarsıcıdır.

Joker adeta dünyası başına yıkılmış gibi hissederken, gece göğüne bakar ve Yıldız‘ı görür, ona ulaşır. O vakit yukarıda ne varsa aşağıda da onun olduğunu anlar ve geleceğe dair umudu tazelenir. Denge’de farkettiği büyük rehberliği şimdi kazandığı bilgelikle bir içgörü hâline getirir, inandığı o büyük planı gönül gözüyle görmeyi başarır.

Seher vakti gelmek üzeredir Joker Ay‘a vardığında. Alacakaranlığın ne tam karanlık ne tam aydınlık hâli Joker’i korkutur, bir anlığına dahi olsa sabahı bir daha göremeyeceği endişesini hisseder. Endişeye kapılmaya devam ederse kaybolacaktır, ancak Ay’ın arkasındaki Güneş’i “görürse”, Güneş’in Gece Kuşağında dahi bir yere kaybolmamış olduğunu anlarsa yolculuğunun sonundaki hedefine ulaşacaktır.

Burada köpeklerin ona doğru havladığı Ay’ın arkasında yer alan Güneş bana bir tutulmayı çağrıştırıyor, tutulmaların çağlar öncesinden beri uğursuz olarak görüldüğünü ve endişe verdiğini bilirsiniz. İşte bu endişeye kapılmak yersizdir, çünkü tutulma süreci bittiğinde Güneş daima geri gelir.

Buradan itibaren son üç kart Joker’in geri dönüşünü temsil eder.

Nihayet gün doğar, Joker Güneş‘i bütün ihtişamıyla görür. Gündüz Kuşağı geri gelir. Joker özündeki çocuksu hâline geri dönmüştür adeta, yeraltından geçmiş, olgunlaşmış, dünyevi deneyimlerin birikimlerinden gereksiz olanları atarak sadeleşmiştir. Taşıdığı bütün çatışmalar gün ışığının gelmesiyle beraber yatışarak uzlaşmıştır.

Mahkeme‘ye vardığında Joker için artık iyileşme, dönüşme zamanıdır. Mahkeme Joker’i yeraltından yeryüzüne, bilinçaltından bilinç düzeyine yeniden çıkarır.

Dünya‘ya varmak Joker’in bu yolculuğunu tamamladığını, deneyimlemesi gerekenleri deneyimlediğini, öğrenmesi gerekenleri öğrendiğini gösterir. Bir döngü tamamlanmıştır ve Joker bir birey hâline gelmiştir.

Asılan’da baş aşağı asılı duran figür, Dünya’da ayağını bağlayan iplerden kurtularak yeniden ayakları yere dönük hâle gelmiştir. Burada dikkatimi çeken şey her iki kartta yer alan figürün Yoga disiplininde yer alan Ağaç pozuna benzer bir duruşa sahip olması. Bu pozun “denge” pozlarından biri olması da ayrıca dikkate değerdir. Asılan’da ağacın kökleri olması gereken yerde değildir, göğe doğru uzanmıştır. Dünya’da ise ağacın kökleri olması gereken yerdedir, yere doğrudur. Dünya’nın anlamını bu vesileyle belki biraz daha iyi kavrayabiliriz. 🙂

Hikayemizin kahramanı Joker için artık yeni deneyimler edinmek adına yeni yolculuklara çıkma ve yeni bir döngüye başlama vakti gelmiştir. Bu nedenle Dünya ve Joker ortada yer almaktadır. Başarıyla tamamlanan her döngü bizleri yaşam planlarımızda bir sonraki seviyeye çıkarır. Bu sonsuz döngü kapalı bir çember değil, aksine yukarıya, ilahi olana doğru yükselen bir spiral gibidir.

Kendi yaşam yolculuğunuzu Majör Arkana kartlarının ışığında okuyarak kendinize dair yepyeni keşifler yapmanızı ve Dünya’nıza her seferinde başarıyla kavuşmanızı dilerim.

Sonsuz sevgi ve saygı ile,

~Deniz Gaia

Kaynaklar ve Referanslar

* Bu yazıda kendimce detaylandırarak genel bir şekilde betimlemeye çalıştığım Kahramanın Yolculuğu hikayesinin anlatımı bana aittir. Belirttiğim görüşlerim dışındaki bilgiler elbette ki bana ait değil, kolektif bilinçdışına yani hepimize ait. İnternette “Kahramanın Yolculuğu” ya da “Fool’s Journey” yazıp aratarak sayısız yazıya ve görsele ulaşabilirsiniz. 😉

* Konu ile ilgili yetkin ve güvenilir kaynaklar arıyorsanız, kişisel tavsiyem Güneş İlhan’ın Türkçemize kazandırdığı Hajo Banzhaf’ın muhteşem kitaplarıdır. Özellikle Tarot ve Kahramanın Yolculuğu kitabı bu konuyu detaylı ve kapsamlı bir şekilde anlatmakta. Kendi yolculuk metnimi oluşturduktan sonra tutarlı olup olmadığını bu kitaptan kontrol ettim.

* “Ben hemen daha fazla yetkin bilgi istiyorum!” diyenler, Güneş İlhan’ın hazırladığı Tarot Dergisi‘nde kahramanın yolculuğuna dair detaylı bir incelemeyi okumak için buraya tıklayabilirsiniz. 🙂

* Üzerinde Türkçe yazılar bulunan görselin kaynağı için buraya tıklayabilirsiniz. Görselin orijinalinde yazan ifadelerin birebir Türkçelerini yazmadığımı, eklemeler yaptığımı belirtmek isterim.

* Sevgili kahramanımız Joker’in yolculuğunu gösteren fotoğrafı hazırlarken Satu Gustafson’un hazırladığı videodaki Majör Arkana kartlarını sıralama biçimini aynen takip ettim. İnternette bu döngüyü anlatan pek çok görsel bulabilirsiniz, ancak benim en çok hoşuma giden ve bana göre bu hikayeyi en güzel anlatan şekil bu. Videoda aynı zamanda çok genel bir şekilde (sadece bazı kartlara değinilerek) majör arkananın yolculuk temasından da bahsediliyor.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s